این سنگ اغلب به رنگ های سبز و آبی مایل به سبز یافت می شودو شباهت زیادی به یشم دارد اما به علت سختی کم و ترکیب خاص آن، تحت فشار خرد می شود.

خواص و فواید

از آمازونیت برای تقویت سیستم عصبی و آرام کردن آن و از بین بردن بیماری افسردگی استفاده می کنند و برای تنظیم متابولیسم بدن نیز کاربرد دارد.