اپال در رنگ های مختلفی چون سفید(شیری)،خاکستری،آبی،سبز، نارنجی و قرمز یافت می شود.

اپال به رنگ های زرد و قرمز آتشی که به اپال آتشین معروف است.با این وجود،پدیده اپالنس در این سنگ وجود ندارد و معمولا غیرشفاف است و در مقابل فشار بسیار حساس و شکننده است.